تئوری CAP در سیستم‌های توزیع‌ شده و معمولی

تئوری CAP نیز بیان همین مسئله در سیستم‌های پردازشی است؛ یعنی نمی‌توان سیستمی داشت که هم‌زمان سه ویژگی : Consistency یا پایداری Availability یا دسترس‌پذیری Partition tolerance یا تحمل‌پذیری در…

ادامه خواندن