نمودارهای توالی یک راه حل مدل‌سازی پرطرفدار در UML هستند زیرا به طور خاص بر روی lifeline یا فرآیندها و اشیاءی که همزمان وجود دارند، و پیام‌هایی که بین آن‌ها تبادل می‌شود تا قبل از پایان lifeline، عملیاتی را انجام دهند، تمرکز دارند.

نمودار توالی یک نوع از نمودارهای تعاملی است زیرا توضیح می‌دهد که چگونه—و در چه ترتیبی—یک گروه اشیاء با یکدیگر کار می‌کنند. این نمودارها توسط توسعه‌دهندگان نرم‌افزار برای درک نیازهای یک سیستم جدید یا مستندسازی فرآیند موجود استفاده می‌شوند. نمودارهای توالی گاهی به عنوان نمودارهای رویداد یا سناریوهای رویداد شناخته می‌شوند.

مزایای Sequence Diagram در توسعه نرم‌افزار و تجزیه و تحلیل سیستم عبارتند از:

۱. نمایش بصری: یک نمایش بصری از نحوه تعامل اشیاء در یک سیستم ارائه می‌دهند که باعث آسانی در فهم جریان کنترل و داده می‌شود.

۲. وضوح در ارتباطات: به عنوان یک ابزار ارتباطی روشن بین stakeholders، توسعه‌دهندگان و طراحان عمل می‌کنند و اطمینان می‌دهند که همه به یک درک مشترک از رفتار سیستم دست پیدا کرده‌اند.

۳. تحلیل نیازمندی‌ها: نمودارهای توالی با تجزیه فرآیندهای پیچیده به تعاملات کوچکتر و قابل مدیریت‌تر بین اشیاء کمک می‌کنند.

۴. شناسایی خطاها: در شناسایی خطاها یا ناکارآمدی‌های بالقوه در طراحی سیستم با تصویر سازی توالی تعاملات کمک می‌کنند و امکان تشخیص و حل مشکلات را در زمانی زودتر فراهم می‌کنند.

۵. مستندسازی: نمودارهای توالی به عنوان مستندات ارزشمند برای مراجعه در آینده، به ارائه بینش‌ها در معماری و رفتار سیستم برای نگهداری، رفع اشکال و توسعه‌های بیشتر کمک می‌کنند.

۶. اعتبارسنجی طراحی: در اعتبارسنجی طراحی یک سیستم با تصویر سازی اینکه چگونه اشیاء به همکاری برای انجام وظایف خاص می‌پردازند کمک می‌کنند

۷. آزمون Integration : پشتیبانی ازIntegration Testing را با نشان دادن تعاملات بین اجزا یا ماژول‌های مختلف، که در شناسایی Integration point و تضادهای بالقوه کمک می‌کنند، ارائه می‌دهند.

۸. بررسی سناریوها: اجازه بررسی سناریوها و حالات حدی را با نمایش توالی رویدادها و تعاملات تحت شرایط مختلف می‌دهند.

در مجموع، نمودارهای توالی نقش مهمی در طراحی، تحلیل، ارتباط و اعتبارسنجی در طول چرخه توسعه نرم‌افزار ایفا می‌کنند.

 

در یک نمودار توالی، چند نماد و مؤلفه اساسی وجود دارد:

نمادنامتوضیح
object Symbol
Object symbolاین نماد یک کلاس یا شیء را در UML نمایش می‌دهد. نماد شیء نشان می‌دهد که یک شیء چگونه در زمینه‌ی سیستم عمل خواهد کرد. ویژگی‌های کلاس باید در این شکل لیست نشوند.
activation box
Activation boxاین نماد زمانی که یک شیء برای انجام یک وظیفه نیاز دارد را نشان می‌دهد. هر چه وظیفه بیشتر زمان بردارد، نوار فعال‌سازی بیشتری طول می‌کشد.
actor symbol
Actor symbolاین نماد موجودیت‌هایی را نشان می‌دهد که با سیستم تعامل دارند یا خارج از آن هستند.
package symbol
Package symbolاین نماد در نمایش UML 2.0 برای شامل عناصر تعاملی نمودار استفاده می‌شود. همچنین با نام چارچوب نیز شناخته می‌شود، این شکل مستطیلی دارای یک مستطیل کوچک درونی برای برچسب‌گذاری نمودار است.
lifeline symbol
Lifeline symbolاین نماد نشان‌دهنده گذر زمان است که به سمت پایین گسترش می‌یابد. این خط عمودی نقطه‌خطی نمایش می‌دهد که رویدادهای متوالی که در طول فرایند نموداری به یک شیء رخ می‌دهد، چگونه است. lifeline ممکن است با یک شکل مستطیلی مشخص یا نماد عملگر آغاز شوند.