روزی روزگاری تعدادی جوان جویای نام به منزل ملا رفتند ولی ملا به گرمابه رفته بود زیر زبان شعر معاصر گلنار، گلنار کجایی کز غمت ناله می‌کند عاشق وفادار را زمزمه میکرد و همزمان به صابون گلنار لبخند میزد و ناگهان تعدادی جوان که در آنجا بودند تصمیم گرفتند سر بسر او بگذارند به همین جهت هر کدام یک سوال درباره CMD که با خود اورده بودند و رو به ملا کردند و گفتند: ما هر کدام سوال  می پرسیم اگر هرآن کسی که بلد نبود بایستی در بشکه مشهور برود!

ملا بادی به غبغه خود کرد و گفت خجالت نمی کشی خود را مسخره مردم نموده ای و همه تو را دست می اندازند در صورتیکه من دانشمند هستم و هر شب در آفاق و انفس سیر می کنم

حمام خزینه

حمام خزینه

ناگهان جوانک نادان از شورت خود سوال را درآورد و فرمود یا ملا چگونه میتوان در CMD یک پوشه را مخفی کرد؟

CMD کار منع CMD كِی كند

ملا از زیر عبایش لپ تاپ Lenovo E14 cori7 را در آورد و شروع کرد به اجرای کامند ها:

Attrib +h +s +r folder_name

این جوانک در ادامه سوالات رگباری پرسید

چگونه میتوان در CMD خروجی یک دستور را به حافظه کلیپبورد انتقال داد

ملا با اندکی تفکر شروع کرد به اجرای دستور

ipconfig | clip
cmd clipboard

cmd clipboard

چگونه میتوان لیست نرم افزار های نصب شده را در CMD دریافت کرد

wmic product get name
wmic product get name

wmic product get name

چگونه میتوان وضعیت باتری لپ تاب را در CMD دید؟

powercfg/energy
powercfg/energy

powercfg/energy

ملا وقتی این وضعیت را دید یواشکی به افشین پیامک ارسال کرد و درخواست باتری جدید کرد و آن جوانان نادان خشتک خود را به سر کشیدند فرار را برقرار ترجیح دادند

و ملا هم به سراغ صابون گلنار رفته و با خود خلوت کرد و به کارهای زشتش فکر کرد

 

Golnar as a Service

Golnar as a Service