سازگاری پایگاه داده با مجموعه ای از مقادیر تعریف می شود که تمام نقاط داده در سیستم پایگاه داده باید با آنها هماهنگ شوند تا به درستی خوانده شوند و پذیرفته شوند. اگر هر داده ای که مقادیر پیش شرطی را برآورده نمی کند وارد پایگاه داده شود، منجر به خطاهای سازگاری برای مجموعه داده خواهد شد. سازگاری پایگاه داده با ایجاد قوانین به دست می آید. هر تراکنش داده‌ای که در پایگاه داده نوشته می‌شود، فقط باید داده‌های تحت‌تاثیر را که توسط محدودیت‌های خاص، محرک‌ها، متغیرها، آبشارها و غیره تعریف شده‌اند، تغییر دهد که توسط قوانین تنظیم‌شده توسط توسعه‌دهنده پایگاه داده تعیین شده‌اند.

برای مثال، فرض کنید برای موسسه ملی ایمنی ترافیک (NTSI) کار می کنید. شما وظیفه ایجاد یک پایگاه داده از گواهینامه های رانندگی جدید کالیفرنیا را بر عهده دارید. جمعیت کالیفرنیا در ده سال گذشته منفجر شده است و نیاز به الفبای جدید و قالب عددی را برای همه دارندگان گواهینامه رانندگی برای اولین بار ایجاد کرده است. تیم شما تعیین کرده است که مقدار مجموعه جدید برای گواهینامه رانندگی کالیفرنیا در پایگاه داده شما به شرح زیر است: 1 Alpha + 7 Numeric. اکنون هر ورودی باید از این قانون پیروی کند. ورودی که “C08846024” را می خواند – با خطا برمی گردد. چرا؟ زیرا مقدار وارد شده 1 Alpha + 8 Numeric بود که در اصل، شکلی از داده های ناسازگار است.

سازگاری همچنین به این معنی است که هرگونه تغییر داده به یک شی خاص در یک جدول باید در تمام جداول دیگری که آن شی وجود دارد تغییر یابد. با حفظ مثال گواهینامه رانندگی، اگر آدرس خانه راننده جدید تغییر کند، این به روز رسانی باید در تمام جدول هایی که آدرس قبلی وجود داشت نشان داده شود. اگر یک جدول دارای آدرس قدیمی و بقیه آدرس جدید باشد، این نمونه بارز ناسازگاری داده ها خواهد بود.

Database Consistency

Database Consistency

توجه: سازگاری پایگاه داده تضمین نمی کند که داده های معرفی شده در هر تراکنش داده شده صحیح است. این تنها تضمین می کند که داده های نوشته شده و خوانده شده در سیستم تمام پیش نیازهای داده هایی را که برای ورود به پایگاه داده واجد شرایط هستند، برآورده می کند. به بیان ساده تر، با توجه به مثال بالا، به خوبی می توانید یک تراکنش داده ای را وارد کنید که با قانون عددی 1 آلفا + 7 مطابقت دارد، اما این تضمین نمی کند که داده ها با گواهینامه رانندگی واقعی مطابقت دارند. سازگاری پایگاه داده نشان دهنده آنچه که داده ها نشان می دهد را در نظر نمی گیرد، فقط فرم آن را نشان می دهد.

چرا سازگاری دیتابیس مهم است؟

سازگاری پایگاه داده همه داده‌های وارد شده را تنظیم می‌کند. بنابراین اگرچه پایگاه داده در هنگام پذیرش داده‌های جدید تغییر می‌کند، حداقل به طور مداوم و مطابق با قوانین اعتبارسنجی تعیین شده در ابتدا تغییر می‌کند. در دنیای امروزی، تصمیمات روزانه میلیارد دلاری در سرتاسر جهان بر اساس ثبات درک شده از پایگاه داده گرفته می شود. زمانی که اطلاعات بلادرنگ به وضعیت جدید کسب‌وکارهای دیجیتالی امروزی تبدیل می‌شود، بسیار مهم است که قوانین اعتبارسنجی برای پاک نگه داشتن مجموعه داده‌ها از اطلاعات اشتباه در نظر گرفته شود، زیرا این امر تأخیر را افزایش می‌دهد و باعث می‌شود تجربیات بی‌درنگ چندان واقعی نباشند.