تراکنش های جبرانی در میکروسرویس با الگوی SAGA

میکروسرویس‌ها به‌عنوان روش مناسبی برای مقیاس‌بندی و نگهداری هرچه ساده‌تر برنامه‌ها شناخته می‌شوند. بااین‌حال، این روش نیز دارای جنبه‌های مثبت و منفی خاص خود است. در برنامه‌های کاربردی یکپارچه معمولاً…

ادامه خواندن