فلسفه طراحی نرم افزار؛ ماهیت پیچیدگی

این بخش درباره‌ی این است که چگونه سیستم‌های نرم‌افزاری را طراحی کنیم تا پیچیدگی آنها حداقل شود. گام اول، درک دشمن است. دقیقاً پیچیدگی چیست؟ چگونه می‌توانید بفهمید آیا یک…

ادامه خواندن

چالش های معماران نرم افزار و سازمانی

برخی از چالش های معماران نرم افزار و سازمانی عبارتند از:  مواجهه با سیستم‌های قدیمی اکنون، بسیاری از سازمان‌ها سیستم‌های قدیمی را به‌عنوان بخشی از عملکرد روزانه‌ی خود استفاده می‌کنند….

ادامه خواندن

مروری بر الگوهای معماری نرم افزار

الگوهای معماری نرم‌افزار، الگوهای مربوط به طراحی سیستم‌های نرم‌افزاری هستند که برای حل مسائل مشابه در زمینه‌های مختلف استفاده می‌شوند. این الگوها به صورت طراحی ساختاری و چارچوبی در نظر…

ادامه خواندن