مروری بر الگوهای معماری نرم افزار

الگوهای معماری نرم‌افزار، الگوهای مربوط به طراحی سیستم‌های نرم‌افزاری هستند که برای حل مسائل مشابه در زمینه‌های مختلف استفاده می‌شوند. این الگوها به صورت طراحی ساختاری و چارچوبی در نظر…

ادامه خواندن