وادار کردن کارمندان به انجام کار بیشتر چه پیامدهایی دارد؟

خطاهای ناخواسته- وقتی یک کارمند مجبور می‌شود بیش از ظرفیت خود کار کند، یک احساس خستگی دائمی به سراغش می‌آید. و بعد در نتیجه همین خستگی‌ها، ناخواسته مرتکب خطا می‌شود.

بهره‌وری پایین – با کاهش بهره‌وری، کیفیت کار و سرعت انجام آنها نیز کند می‌شود. گاهی اوقات مغز و چشم فرد آنقدری خسته می‌شود که مجبور است خودش را به‌زور وادار به ادامه کار کند. حتی پیشنهادهای تعریف‌شده در راه‌حل‌های منابع انسانی هم نمی‌توانند در چنین شرایطی بهره‌وری را افزایش دهند.

بیماری مزمن– کار بیش‌ازحد در برخی از کارکنان منجر به بیماری‌های مزمن می‌شود. ممکن است چشم‌هایشان ضعیف شود، اعصاب‌شان تحریک‌پذیر شود، یا کمردرد، بدن‌درد، بی‌خوابی و غیره را تجربه کنند.