زبان های برنامه نویسی می آیند و می روند. برخی در آزمون الهی موفق و برخی دیگر مردود می شوند. برخی در حال حاضر ستاره های در حال تیراندازی هستند و برخی به سرعت در افق طلوع می کنند.

من یک نمودار را با قرار دادن 38 زبان برنامه نویسی پرکاربرد در یک مکان، به تفکیک سال، ترسیم می کنم.
منبع داده: نظرسنجی StackOverflow.

سال 2022 دهمین سال متوالی جاوا اسکریپت به عنوان رایج ترین زبان برنامه نویسی مورد استفاده است.

وای آی دو نوووو، بیکاز این ها زبان هایی هستند که بیشتر توسط کفار استفاده میشوند

اما، این یک تصویر متفاوت برای کسانی است که کدنویسی را یاد می گیرند. HTML/CSS، جاوا اسکریپت و پایتون تقریباً به عنوان محبوب ترین زبان ها برای افرادی که کدنویسی می آموزند گره خورده اند. افرادی که کدنویسی می‌آموزند بیشتر از توسعه‌دهندگان حرفه‌ای گزارش می‌دهند که از پایتون (58٪ در مقابل 44٪)، C++ (35٪ در مقابل 20٪) و C (32٪ در مقابل 17٪) استفاده می‌کنند.

JavaScript 65.36%
HTML/CSS 55.08%
SQL 49.43%
Python 48.07%
TypeScript 34.83%
Java 33.27%
Bash/Shell 29.07%
C# 27.98%
C++ 22.55%
PHP 20.87%
C 19.27%
PowerShell 12.07%
Go 11.15%
Rust 9.32%
Kotlin 9.16%
Dart 6.54%
Ruby 6.05%
Assembly 5.47%
Swift 4.91%
R 4.66%
VBA 4.48%
MATLAB 4.1%
Lua 4.03%
Groovy 3.32%
Delphi 3.25%
Scala 2.59%
Objective-C 2.39%
Perl 2.31%
Haskell 2.22%
Elixir 2.15%
Julia 1.53%
Clojure 1.51%
Solidity 1.45%
LISP 1.31%
F# 1.03%
Fortran 0.91%
Erlang 0.9%
APL 0.71%
COBOL 0.65%
SAS 0.61%
OCaml 0.59%
Crystal 0.48%

اولین زبان برنامه نویسی که یاد گرفتی چیه؟
و زبان های دیگری که در این سال ها یاد گرفتید چی بود؟