این پست خلاصه ای از یک سخنرانی فنی است که توسط توییتر در سال 2013 ارائه شده است. بیایید نگاهی بیندازیم.

twitter system design

twitter system design

پروسه یک توییت:

1-یک توییت از طریق Write API وارد می شود.
2- Write API درخواست را به سرویس Fanout هدایت می کند.
3- سرویس Fanout پردازش های زیادی انجام می دهد و آنها را در کش Redis ذخیره می کند.

4- از سرویس Timeline برای یافتن سرور Redis که تایم لاین خانه روی آن قرار دارد استفاده می شود.
5- کاربر از طریق سرویس تایم لاین تایم لاین خانه خود را می کشد.

جستجو و دیسکاوری

Ingester: توییت ها را حاشیه نویسی و نشانه گذاری می کند تا بتوان داده ها را ایندکس کرد.
Earlybird: فهرست جستجو را ذخیره می کند.
Blender: جدول زمانی جستجو و دیسکاوری را ایجاد می کند.

پوش نوتیفیکیشن

  • پوش HTTP
  • پوش موبایل

سلب مسئولیت: این مقاله بر اساس صحبت های فنی ارائه شده توسط توییتر است. حتی با وجود گذشت چندین سال، هنوز کاملاً مرتبط است.