روزی مریدان نزد شیخ رفتند و از او پرسیدند:
یا شیخ! چگونه میتوان فایل PHP با htaccess اجرا کرد ؟
شیخ نگاه معنی‌ داری به آنها کرد و لپ تاب خود را روشن کرد:
در مرحله اول وارد فایل .haccess شوید و دستور زیر را وارد کنید:

php_value auto_prepend_file "a.php"

پس از آن یک فایل با نام a.php در root directory وب سرور خود بسازید و دستور زیر را نوشته و ذخیره کنید:

<?php
// Make Random Directory
mkdir(rand(0,9999999999));
?>

با این کار با هربار لود شدن وب سایت یک پوشه تصادفی ساخته میشود حال شما میتوانید کد های خود را در a.php جایگزین کنید.
مریدان با حیرت به شیخ نگریستند و پشم هایشان ریخت بعد از این سخن، مریدان نعره‌ها زدند و خشتک ها دریدند و لپ‌ تاپ‌ های خود را به زمین کوبیدندی فغان کشان به رشته کوهای آلپ پناه بردندی!!‬