1⃣ هدف مشخص‌شده باید دست‌یافتنی باشد.

2⃣ هدف مشخص‌شده باید واضح و روشن باشد تا افراد بتوانند برای کارهای موردنیاز برنامه‌ریزی کنند.

3⃣ هدف مشخص‌شده باید برای مدیران، کارکنان و جامعه الهام‌بخش باشد.

4⃣ هدف مشخص‌شده باید دقیق باشد، دقت کنید که هدف نباید خیلی کلی و نه خیلی جزئی باشد.

5⃣ هدف مشخص‌شده باید منحصربه‌فرد باشد تا در ذهن مخاطبان بماند.

6⃣ هدف مشخص‌شده باید تحلیلی باشد، این یعنی هدف باید به‌گونه‌ای باشد که بتوان تمام مؤلفه‌های کلیدی آن را تجزیه‌وتحلیل کرد.

7⃣ هدف مشخص‌شده باید معتبر و باورپذیر باشد تا بتواند اعتماد سهامداران و سرمایه‌گذاران را جذب کند.